Cà Phê – Hồ Tiêu

6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Vàng – Xô 23kg

Siêu Nuôi Hạt
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Xanh – Xô 23kg

Siêu Tăng Trưởng
5 Tháng Mười Hai, 2017

Tạo Mầm Hồ Tiêu – Gói 1kg

Ức Chế Đọt Non – Già Lá Nhanh Chóng
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC To Trái Nặng Ký – Chai 500ml

Chuỗi Hạt Dài – Hạt Đóng Chặt, Hạt To Chắc – Vị Cay Nồng
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai – Chai 500ml

Chống Tiêu Bồ Cào, Hạt Đóng Chắc Nịch
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa Gold – Chai 500ml

Chuỗi Hoa Thẳng Dài, Kích Phát Hoa Vọt Nhanh