Sản phẩm BTC Việt Nam

14 Tháng Tư, 2021

BTC Phủ Tàng 500ml

Chống Vàng Đầu Trụ, Chuyển Vàng Thành Xanh
14 Tháng Tư, 2021

BTC Đồng Kẽm 500ml

Khỏi Vàng Lá – Mỏng Lá, Khỏi Bạc Lá – Tóp Đọt Non
7 Tháng Mười Một, 2018

BTC Cá Sấu đỏ – Can 5 lít

Giải Stress – Trao Đổi Ion,  Mát Lạnh Cây Trồng,  Mát Bông – Mát Trái
1 Tháng Tám, 2018

BTC Paclgel 25 Khoai lang – Chai 1 lít

Chặn đọt – Đứng dây – Tạo củ
1 Tháng Tám, 2018

BTC Bón Lót Khoai Lang – Gói 1kg

Rễ Bung Trắng Xóa, Hình Thành Rễ Củ Nhanh
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Xanh – Xô 23kg

Siêu Tăng Trưởng
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Vàng – Xô 23Kg

Siêu Nuôi Trái
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai – Chai 500ml

Dưỡng Hoa Dài Mập, Tạo Dai Cuống Trái
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa Gold – Chai 500ml

Kích Mầm Hoa Bung Mạnh, Kích Phát Hoa Vọt Nhanh
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC To Trái Nặng Ký – Chai 500ml

Gai Nở Đều – Sáng Trái, Dày Múi – Thịt Dai Chắc
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Vàng – Xô 23kg

Siêu Nuôi Hạt
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Xanh – Xô 23kg

Siêu Tăng Trưởng