BTC Xô Mai (5kg)

BTC Xô Mai (5kg)

Nở Hoành – Lên Đế, Tai To – Chi Khoẻ, Xanh Dày Lá, Mập Thân – Mập Đọt

THÀNH PHẦN

– Thành phần đăng ký: Nts 8%; P2O5hh 4%; K2Ohh 6%; pH 6.5.
– Bổ sung: Chelate Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn và phụ gia tăng trưởng đặc hiệu vừa đủ 100%.

CÔNG DỤNG

– Kích thích ra rễ mạnh

– Nở hoành, lên đế

– Tai to, chi khoẻ

– Bung đọt mạnh, mập đọt

– Xanh dày lá, mập thân

– Tăng trưởng nhanh và liên tục

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Pha 1lít/ 400 lít nước, tưới ướt đẫm gốc. Dùng xuyên suốt giai đoạn tăng trưởng trong năm, định kỳ 7-10 ngày/lần.