BTC Xô S400 (22kg)

BTC Xô S400 (22kg)

Tăng Năng Suất, Chất Lượng Nông Sản Vượt Trội

THÀNH PHẦN

Nts:…………………………………………….3%
P2O5hh:………………………………………..3%
K2Ohh:……………………………………….13%
Bổ sung chelate vi lượng vừa đủ 100%

CÔNG DỤNG

– Cung cấp dinh dưỡng đặc biệt cho tất cả các loại cây trồng trong giai đoạn nuôi trái một cách hiệu quả nhất

– Tăng năng suất, phẩm chất, chất lượng nông sản vượt trội.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dùng khi trái hết giai đoạn rụng sinh lý đến khi thu hoạch. Pha 1kg cho 600 lít nước, định kỳ 07-10 ngày lần.