Bộ sản phẩm Tăng trưởng

14 Tháng Tư, 2021

BTC Tăng Trưởng Thành Công 16lít & 5 lít

Ra Rễ Cực Nhiều, Đẻ Nhánh Tốt, Đâm Chồi Khoẻ
30 Tháng Mười Một, 2017

BTC Siêu Xanh – Gói 1kg

Xanh Dày Lá Bóng Mượt, Cho Hoa Khỏe – Trái Sáng
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Cá Sấu Vàng Saprople – Hộp 5Kg

Trầm Tích Hữu Cơ, Năng Lượng Sinh Học Cực Lớn
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Cá Sấu Vàng SAPROPEL – Hộp 1kg

Trầm Tích Giàu Hữu Cơ, Năng Lượng Sinh Học Cực Lớn
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC Go Root Cá Sấu Đỏ – Can 25lit

Tinh Chất Rong Biển Cùng Vi Tảo Đại Dương
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Xanh – Xô 23Kg

Siêu Tăng Trưởng – Siêu Dinh Dưỡng  
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC Vi lượng Root – Gói 1kg và 100gr

Rễ Bung Trắng Xóa – Củ To Chắc Nịch
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC Vi Lượng Xanh Cây – Gói 1Kg

Xanh Cây Tốt Rễ – Để Mùa Bội Thu  
23 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Xanh – Can 5 lít

Siêu Tăng Trưởng – Hạ Phèn – Nâng Độ pH Đất  
20 Tháng Mười Một, 2017

BTC Bung Đọt Đẻ Nhánh – Chai 500ml

Mầm Lá Nhú Đồng Loạt – Cây Bung Đọt Dễ Dàng