BTC To Trái Nặng Ký (Chai 500ml)

BTC To Trái Nặng Ký (Chai 500ml)

Tăng Hàm Lượng Vitamin – Nổi Bật Mùi Vị Tự Nhiên

THÀNH PHẦN

-Thành phần (%): Nts 3; P2O5hh 3; K2Ohh 13; pHH2O: 6.5.
-Bổ sung Mo 0,005; Fe 0,02; Cu 0,05; Zn 0,05; Mn 0,05; Mg 0,2. và Collagen Protein (Glycin, Proline, Hydroxyproline), Vitamin B1, Gibberellin A3, α-naphthaleneaceticd và phụ gia đặc hiệu vừa đủ 100%.

CÔNG DỤNG

BTC TO TRÁI – NẶNG KÝ là sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ được thuỷ phân từ xác bả động vật có vú sau cùng thu được các collagen protein (Glycin 30%, Proline 30%, Hydroxyproline 30%), kết hợp với NPK, trung, vi lượng và các hoạt chất điều hoà sinh trưởng cho ra một sản phẩm tuyệt hảo chuyên dụng cho giai đoạn nuôi trái. Sản phẩm là dạng dinh dưỡng dễ tiêu được cây hấp thụ dễ dàng và sử dụng có hiệu quả trong các quá trình trao đổi chất trong cây giúp:
– Trái to, lớn đều, đạt kích cỡ tối đa. Hạn chế méo trái, giựt trái, da cám, da lu, sần sùi, vú dê,…
– Chắc ruột, nặng ký, hạn chế dày vỏ, bọng ruột, nám trái,…
– Tăng hàm lượng đường và Vitamin trong trong trái, làm nổi bật mùi vị tự nhiên, cải thiện chất lượng nông sản rõ rệt.
– Tăng năng suất tối đa, giúp nông dân được mùa, được giá trúng lớn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SỬ DỤNG:
– Cây ăn trái: giai đoạn trái vừa hình thành đến lúc thu hoạch, định kỳ 10-15 ngày/lần.
– Rau ăn trái: sau khi đậu trái đến khi thu hoạch, định kỳ 5-7 ngày/lần.
– Cây công nghiệp: giai đoạn trái vừa hình thành đến lúc thu hoạch, định kỳ 10-15 ngày/lần.

LIỀU LƯỢNG:
– Cây ăn trái:
+ Trái vừa tượng đến hết giai đoạn rụng sinh lý dùng 10ml (1/3 nắp chai) pha 16 lít nước.
+ Nuôi trái ổn định dùng 20ml (2/3 nắp chai) pha 16 lít nước hoặc 500ml pha 440 lít nước (02 phuy).
– Rau ăn trái: 10ml (1/3 nắp chai) pha 16 lít nước hoặc 250ml pha 440 lít nước (02 phuy).
– Cây công nghiệp:
+ Trái vừa tượng đến hết giai đoạn rụng sinh lý dùng 10ml (1/3 nắp chai) pha 16 lít nước.
+ Nuôi trái ổn định dùng 20ml (2/3 nắp chai) pha 16 lít nước hoặc 500ml pha 440 lít nước (02 phuy).