Bộ sản phẩm Kháng khuẩn

14 Tháng Tư, 2021

BTC Đồng Kẽm 500ml

Khỏi Vàng Lá – Mỏng Lá, Khỏi Bạc Lá – Tóp Đọt Non
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Copper Z – Chai 250ml

Sạch Vườn Sau Xử Lý – Cây Khỏe Đề Kháng Tốt
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Xô pH – Xô 22kg

Kiểm Soát pH Sinh Học
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC BTCTRICH 3T 3 TỶ – Hộp 1Kg và Gói 1kg

Tốt Rễ Xanh Cây – Thấy Ngay Hiệu Lực,
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Đồng Kẽm OxySunphat – Gói 1kg

Xanh Cây Tốt Rễ – Để Mùa Bội Thu
30 Tháng Mười, 2017

BTC Đồng Lạnh 4X – Chai 500ml

Sát Khuẩn Thế Hệ Mới – Cực Mát Lạnh An Toàn