Chai 500ml

19 Tháng Một, 2022

BTC Naganik (Chai 500ml)

Ra Rễ Mạnh, Nảy Mầm, Bật Chồi, Nhiều Hoa,  Tăng Đậu Trái, Neo Trái, Lên Màu Đẹp, Phì Trái, Chắc Trái, Nặng Ký
5 Tháng Năm, 2021

BTC Gồ Gai Lên Màu Mãng Cầu (500ml)

Gồ Gai – Lên Màu – Tạo Phấn, Chất Nền Collagen Protein
5 Tháng Năm, 2021

BTC Dài Hoa Đậu Trái Mãng Cầu (500ml)

Dài Hoa – Đậu Trái, Chất Nền Collagen Protein
4 Tháng Năm, 2021

BTC Dưỡng Mai (1 lít & 500ml)

Mập Thân – Bung Đọt, Dưỡng Lá Rễ, Dưỡng Thân Cành, Xanh Dày Lá
14 Tháng Tư, 2021

BTC Canxi Bo (500ml)

Tăgn Sức Đề Kháng, Tăng Tỷ Lệ Đậu Trái, Cuống Dai Trái Khoẻ
14 Tháng Tư, 2021

BTC Kali Bo (500ml)

Trái Lớn Nhanh – Đẹp Màu, Sáng Vỏ – Dày Cơm – Đặc Ruột, Nặng Ký – Chắc Trái – Chín Đều
14 Tháng Tư, 2021

BTC Phủ Tàng (500ml)

Chống Vàng Đầu Trụ, Chuyển Vàng Thành Xanh
14 Tháng Tư, 2021

BTC Đồng Kẽm (500ml)

Khỏi Vàng Lá – Mỏng Lá, Khỏi Bạc Lá – Tóp Đọt Non
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai (Chai 500ml)

Dưỡng Hoa Dài Mập, Tạo Dai Cuống Trái
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa Gold (Chai 500ml)

Kích Mầm Hoa Bung Mạnh, Kích Phát Hoa Vọt Nhanh
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC To Trái Nặng Ký (Chai 500ml)

Gai Nở Đều – Sáng Trái, Dày Múi – Thịt Dai Chắc
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC To Trái Nặng Ký (Chai 500ml)

Chuỗi Hạt Dài – Hạt Đóng Chặt, Hạt To Chắc – Vị Cay Nồng