sau rieng

27 Tháng Sáu, 2022

BTC Vi lượng to trái sầu riêng (Gói 1Kg)

Trái To Đẹp, Lớn Đều, Xanh Gai, Vỏ Mỏng, Cơm Dày, Thơm Ngọt, Chống Méo Trái, Chống Sượng Múi
3 Tháng Sáu, 2021

BTC Vi Lượng To Trái Sầu Riêng (Can tưới 25 lít)

Xanh Tai, Phì Trái, To Múi
18 Tháng Tư, 2019

Sầu riêng đầu mùa được giá​

Hiện người dân vùng thủ phủ sầu riêng Đạ Huoai (Lâm Đồng) bắt đầu thu hoạch sầu riêng chín bói đầu mùa. Năm nay, giá sầu […]
1 Tháng Mười Hai, 2017

BTC To Trái Nặng Ký (Chai 500ml)

Rãnh Múi Rõ Bầu Múi Phình To, Cơm Dày Vàng Ươm Béo Ngậy
1 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa Gold (Chai 500ml)

Kích Bung Hoa Đồng Loạt, Kéo Phát Hoa Vọt Nhanh Kích Mắt Cua Nứt Mạnh, Chùm Hoa Đẹp – Sáng Mập
1 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai (Chai 500ml)

Dưỡng Hoa Sáng Mập, Tạo Dai Cuống Trái Sầu Riêng
30 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Vàng (Xô 23kg)

Siêu Nuôi Trái – Sầu Riêng