19 Tháng Một, 2022

BTC Kích trổ hoa cà phê (Xô 16 lít)

Bung Hoa Mạnh, Hoa Mập Sáng Chống Nghẹn Hoa, Ra Hoa Lọt Sọt Chống Đen Hoa, Khô Hoa
9 Tháng Mười Một, 2021

BTC Organic (Xô 18 lít)

Ra Rễ Cực Mạnh, Cứng Cây, Đâm Chồi Khoẻ, Lá Xanh Dày, Trái To Đẹp Nặng Ký
14 Tháng Tư, 2021

BTC Xô S400 (22kg)

Tăng Năng Suất, Chất Lượng Nông Sản Vượt Trội
14 Tháng Tư, 2021

BTC Xô Mai (5kg)

Nở Hoành – Lên Đế, Tai To – Chi Khoẻ, Xanh Dày Lá, Mập Thân – Mập Đọt
14 Tháng Tư, 2021

BTC Nuôi Trái Phát Tài (16lít & 5 lít)

Trái To – Chắc Trái, Da Trái Bóng – Màu Trái Đẹp
14 Tháng Tư, 2021

BTC Tăng Trưởng Thành Công (16lít & 5 lít)

Ra Rễ Cực Nhiều, Đẻ Nhánh Tốt, Đâm Chồi Khoẻ
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Xanh (Xô 23kg)

Siêu Tăng Trưởng
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Vàng (Xô 23Kg)

Siêu Nuôi Trái
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Vàng (Xô 23kg)

Siêu Nuôi Hạt
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Xanh (Xô 23kg)

Siêu Tăng Trưởng
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Vàng (Xô 23kg)

Siêu Nuôi Trái
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Xanh (Xô 23kg)

Siêu Tăng Trưởng – Siêu Dinh Dưỡng