Sầu Riêng

3 Tháng Sáu, 2021

BTC Vi Lượng To Trái Sầu Riêng Can tưới 25 lít

Xanh Tai, Phì Trái, To Múi
7 Tháng Mười Một, 2018

BTC Cá Sấu đỏ – Can 5 lít

Giải Stress – Trao Đổi Ion,  Mát Lạnh Cây Trồng,  Mát Bông – Mát Trái
1 Tháng Mười Hai, 2017

BTC To Trái Nặng Ký – Chai 500ml

Rãnh Múi Rõ Bầu Múi Phình To, Cơm Dày Vàng Ươm Béo Ngậy
1 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa Gold – Chai 500ml

Kích Bung Hoa Đồng Loạt, Kéo Phát Hoa Vọt Nhanh Kích Mắt Cua Nứt Mạnh, Chùm Hoa Đẹp – Sáng Mập
1 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai – Chai 500ml

Dưỡng Hoa Sáng Mập, Tạo Dai Cuống Trái Sầu Riêng
30 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Xanh – Xô 23Kg

Siêu Tăng Trưởng – Sầu Riêng
30 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Vàng – Xô 23kg

Siêu Nuôi Trái – Sầu Riêng
20 Tháng Mười Một, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai – Chai 500ml

Tăng Tỉ Lệ Đậu Trái – Cuống Dai Và Chắc Chắn