Sản phẩm BTC Việt Nam

7 Tháng Mười Một, 2018

BTC Cá Sấu đỏ – Can 5 lít

Giải Stress – Trao Đổi Ion,  Mát Lạnh Cây Trồng,  Mát Bông – Mát Trái
1 Tháng Tám, 2018

BTC Paclgel 25 25 – Chai 1 lít

Chặn đọt – Đứng dây – Tạo củ
1 Tháng Tám, 2018

BTC Bón Lót Khoai Lang – Gói 1kg

Rễ Bung Trắng Xóa, Hình Thành Rễ Củ Nhanh
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Xanh – Xô 23kg

Siêu Tăng Trưởng
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Vàng – Xô 23Kg

Siêu Nuôi Trái
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Đậu Trái Cuống Dai – Chai 500ml

Dưỡng Hoa Dài Mập, Tạo Dai Cuống Trái
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa Gold – Chai 500ml

Kích Mầm Hoa Bung Mạnh, Kích Phát Hoa Vọt Nhanh
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC To Trái Nặng Ký – Chai 500ml

Gai Nở Đều – Sáng Trái, Dày Múi – Thịt Dai Chắc
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Vàng – Xô 23kg

Siêu Nuôi Hạt
6 Tháng Mười Hai, 2017

BTC NPK Xanh – Xô 23kg

Siêu Tăng Trưởng
5 Tháng Mười Hai, 2017

Tạo Mầm Hồ Tiêu – Gói 1kg

Ức Chế Đọt Non – Già Lá Nhanh Chóng
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC To Trái Nặng Ký – Chai 500ml

Chuỗi Hạt Dài – Hạt Đóng Chặt, Hạt To Chắc – Vị Cay Nồng