Sản phẩm BTC Việt Nam

3 Tháng Sáu, 2021

BTC 33-11-11+TE Hộp 1Kg

Mập Chồi, Vọt Đọt Nhanh, Mập Đọt, Phát Cành, Lá Xanh Dày, Phục Hồi Nhanh Chóng
3 Tháng Sáu, 2021

BTC Vi Lượng To Trái Sầu Riêng Can tưới 25 lít

Xanh Tai, Phì Trái, To Múi
3 Tháng Sáu, 2021

BTC Vi Lượng To Trái Thanh Long Can tưới 25 lít

Căng Trái, Đỏ Đều, Bóng Trái
5 Tháng Năm, 2021

BTC Gồ Gai Lên Màu Mãng Cầu 500ml

Gồ Gai – Lên Màu – Tạo Phấn, Chất Nền Collagen Protein
5 Tháng Năm, 2021

BTC Dài Hoa Đậu Trái Mãng Cầu 500ml

Dài Hoa – Đậu Trái, Chất Nền Collagen Protein
4 Tháng Năm, 2021

BTC Dưỡng Mai 1 lít & 500ml

Mập Thân – Bung Đọt, Dưỡng Lá Rễ, Dưỡng Thân Cành, Xanh Dày Lá
14 Tháng Tư, 2021

BTC Xô S400 22kg

Tăng Năng Suất, Chất Lượng Nông Sản Vượt Trội
14 Tháng Tư, 2021

BTC Xô Mai 5kg

Nở Hoành – Lên Đế, Tai To – Chi Khoẻ, Xanh Dày Lá, Mập Thân – Mập Đọt
14 Tháng Tư, 2021

BTC Nuôi Trái Phát Tài 16lít & 5 lít

Trái To – Chắc Trái, Da Trái Bóng – Màu Trái Đẹp
14 Tháng Tư, 2021

BTC Tăng Trưởng Thành Công 16lít & 5 lít

Ra Rễ Cực Nhiều, Đẻ Nhánh Tốt, Đâm Chồi Khoẻ
14 Tháng Tư, 2021

BTC Canxi Bo 500ml

Tăgn Sức Đề Kháng, Tăng Tỷ Lệ Đậu Trái, Cuống Dai Trái Khoẻ
14 Tháng Tư, 2021

BTC Kali Bo 500ml

Trái Lớn Nhanh – Đẹp Màu, Sáng Vỏ – Dày Cơm – Đặc Ruột, Nặng Ký – Chắc Trái – Chín Đều