Bộ sản phẩm theo cây trồng

3 Tháng Sáu, 2021

BTC 33-11-11+TE Hộp 1Kg

Mập Chồi, Vọt Đọt Nhanh, Mập Đọt, Phát Cành, Lá Xanh Dày, Phục Hồi Nhanh Chóng
3 Tháng Sáu, 2021

BTC Vi Lượng To Trái Sầu Riêng Can tưới 25 lít

Xanh Tai, Phì Trái, To Múi
3 Tháng Sáu, 2021

BTC Vi Lượng To Trái Thanh Long Can tưới 25 lít

Căng Trái, Đỏ Đều, Bóng Trái
5 Tháng Năm, 2021

BTC Gồ Gai Lên Màu Mãng Cầu 500ml

Gồ Gai – Lên Màu – Tạo Phấn, Chất Nền Collagen Protein
5 Tháng Năm, 2021

BTC Dài Hoa Đậu Trái Mãng Cầu 500ml

Dài Hoa – Đậu Trái, Chất Nền Collagen Protein
4 Tháng Năm, 2021

BTC Dưỡng Mai 1 lít & 500ml

Mập Thân – Bung Đọt, Dưỡng Lá Rễ, Dưỡng Thân Cành, Xanh Dày Lá
14 Tháng Tư, 2021

BTC Xô S400 22kg

Tăng Năng Suất, Chất Lượng Nông Sản Vượt Trội
14 Tháng Tư, 2021

BTC Phủ Tàng 500ml

Chống Vàng Đầu Trụ, Chuyển Vàng Thành Xanh
14 Tháng Tư, 2021

BTC Đồng Kẽm 500ml

Khỏi Vàng Lá – Mỏng Lá, Khỏi Bạc Lá – Tóp Đọt Non
7 Tháng Mười Một, 2018

BTC Cá Sấu đỏ – Can 5 lít

Giải Stress – Trao Đổi Ion,  Mát Lạnh Cây Trồng,  Mát Bông – Mát Trái
1 Tháng Tám, 2018

BTC Paclgel 25 Khoai lang – Chai 1 lít

Chặn đọt – Đứng dây – Tạo củ
1 Tháng Tám, 2018

BTC Bón Lót Khoai Lang – Gói 1kg

Rễ Bung Trắng Xóa, Hình Thành Rễ Củ Nhanh