Bộ sản phẩm theo giai đoạn

7 Tháng Mười Một, 2018

BTC Cá Sấu đỏ – Can 5 lít

Giải Stress – Trao Đổi Ion,  Mát Lạnh Cây Trồng,  Mát Bông – Mát Trái
4 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa CCM – Gói 1kg

Kích Mầm Hoa Bung Mạnh – Kích Phát Hoa Vọt Nhanh
30 Tháng Mười Một, 2017

BTC PowerMax – Xô 5kg

Nguồn Năng Lượng Cực Đại
30 Tháng Mười Một, 2017

BTC Siêu Xanh – Gói 1kg

Xanh Dày Lá Bóng Mượt, Cho Hoa Khỏe – Trái Sáng
25 Tháng Mười Một, 2017

BTC PowerMax Xô – 22kg

Nguồn Năng Lượng Cực Đại
25 Tháng Mười Một, 2017

BTC NPK Đỏ Rau Màu – Xô 23kg

Tăng Năng Suất Cho Cây – Dùng Ngay Mọi Giai Đoạn
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Vi Lượng To Trái

Tăng Độ Bền Cho Đất – Tăng Năng Suất Cho Cây
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC To Trái Nặng Ký – Chai 500ml

Tăng Hàm Lượng Vitamin – Nổi Bật Mùi Vị Tự Nhiên
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Copper Z – Chai 250ml

Sạch Vườn Sau Xử Lý – Cây Khỏe Đề Kháng Tốt
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Xô pH – Xô 22kg

Kiểm Soát pH Sinh Học
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC BTCTRICH 3T 3 TỶ – Hộp 1Kg và Gói 1kg

Tốt Rễ Xanh Cây – Thấy Ngay Hiệu Lực,
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Đồng Kẽm OxySunphat – Gói 1kg

Xanh Cây Tốt Rễ – Để Mùa Bội Thu