Gói 1kg

27 Tháng Sáu, 2022

BTC Vi lượng to trái sầu riêng (Gói 1Kg)

Trái To Đẹp, Lớn Đều, Xanh Gai, Vỏ Mỏng, Cơm Dày, Thơm Ngọt, Chống Méo Trái, Chống Sượng Múi
8 Tháng Mười Một, 2021

BTC Lân 86 (Gói 1Kg)

Tạo Mầm Hoa Nhanh Chóng, Xử Lý Ra Hoa Nghịch Vụ
1 Tháng Tám, 2018

BTC Bón Lót Khoai Lang (Gói 1kg)

Rễ Bung Trắng Xóa, Hình Thành Rễ Củ Nhanh
5 Tháng Mười Hai, 2017

Tạo Mầm Hồ Tiêu (Gói 1kg)

Ức Chế Đọt Non – Già Lá Nhanh Chóng
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa Xoài (Hộp & Gói 1kg)

Kích Mầm Hoa Bung Mạnh, Kích Phát Hoa Vọt Nhanh
5 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Vi Lượng To Trái (Gói 1Kg)

Vỏ Trái Láng Đẹp Lên Màu Đều, Tai Xanh Cứng Thẳng Trên 1,5cm
4 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Ra Hoa CCM (Gói 1kg)

Kích Mầm Hoa Bung Mạnh – Kích Phát Hoa Vọt Nhanh
1 Tháng Mười Hai, 2017

BTC Vi Lượng Root (Gói 1kg)

Rễ Bung TRắng Xóa, Cây Sung Chắc Khỏe
30 Tháng Mười Một, 2017

BTC Siêu Xanh (Gói 1kg)

Xanh Dày Lá Bóng Mượt, Cho Hoa Khỏe – Trái Sáng
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Vi Lượng To Trái (Xô 20kg, Xô 5kg, Gói 1kg)

Tăng Độ Bền Cho Đất – Tăng Năng Suất Cho Cây
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC TRICHO 3 TỶ (Hộp 1Kg, Gói 1kg)

Tốt Rễ Xanh Cây – Thấy Ngay Hiệu Lực,
24 Tháng Mười Một, 2017

BTC Đồng Kẽm OxySunphat (Gói 1kg)

Xanh Cây Tốt Rễ – Để Mùa Bội Thu